#humor#
     

标签:搞笑

1

0

     
     

标签:搞笑

1

0

     
     

标签:搞笑

2

1

     
     

abingadmin

2018-01-18 09:36

高尔夫

 男人喜欢高尔夫,是因为每一个洞的风景都不同,即使同一个洞,也有不同的进法;

女人喜欢高尔夫,是因为每一杆的感觉都不一样,即使同一杆,力度不一样感觉也不一样。
0 条评论+
标签:搞笑

2

1

     
     

标签:内涵图

5

1

     
     

标签:搞笑

0

0

     
     

标签:搞笑

0

1

     
     

标签:搞笑

0

0

     
     

标签:搞笑

0

0

     
     

标签:搞笑

0

2